Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Hemsjukvård

Hemsjukvården blir kommunal
Den 7 januari 2013 tog Älvdalens kommun över hemsjukvården från landstinget. Hemsjukvård riktar sig till personer som själva inte kan ta sig till primärvårdens mottagningar. Förändringen innebär också att vårdtagare kan få rehabilitering och bedömning av hjälpmedel i hemmet.

När det gäller läkarinsatser vid hembesök är det även i fortsättningen landstinget som har ansvaret.

Avgifter hemsjukvård

  • Barn- och ungdom ej fyllda 20 år: Avgiftsfri vård
  • Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast: 150 kr
  • Hjälpmedelsavgift uttas på komplett hjälpmedel inkl tillbehör vid första utlämnandet: 150 kr

Sent avbokat/uteblivet besök, tas ut om patienten inte finns i hemmet enligt avtalad tid: 300 kr + 50 kr för faktureringsavgift.

Maxtaxa hemsjukvård
Avgift för hembesök ingår i kommunens maxtaxan enligt gällande regler.
Övriga kostnader som den enskilde har för hjälpmedel ingår inte i maxtaxan

Avgifter och regelverk för hemsjukvården läs mer här>>


Kontakta på telefontid måndag-fredag kl 08.00-08.30
Arbetsterapeut: 0251-312 57 (Älvdalen)
Arbetsterapeut: 0251-314 41 (Särna/Idre)
Sjukgymnast: 0251-313 01

Hemsjukvårdssjuksköterska
0251-314 94 (Älvdalen)
0251-314 74 (Särna/Idre)

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197